Juridische informatie

Bedrijfsidentificatie :

Vennootschap : SARL DETENTE ET CAUSSES

Ondernemings nummer SIRET : 833 815 548 00026

Intracommunautair BTW nummer : FR7 833 815 548

Directeur publicatie : Gilles PROUILLET

Website hosting :

De webmaster die directe en permanente opslag van de gegevens biedt, is het bedrijf OVH SARL 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

(Voor extra informatie : www.ovh.com, RCS Lille Métropole 424 761 419 00045)

Fotografie :

Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Nominatieve informatie :

Iedereen heeft het recht om gegevens over hen te openen, te laten wijzigen, corrigeren en verwijderen.

(naar artikel 34 van de wet “Informatique et Liberté/Gegevensverwerking en Vrijheid” van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen neemt u contact op met Camping Les Prades 12720 Mostuéjouls

Mailadres : lesprades@orange.fr

Intellectueel eigendom :

Deze website is onderworpen aan de franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom.

Reproductie van alle of een deel van deze website op elektronische- of papieren-wijze (inclusief downloadbare documenten) is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur van publicatie.

Hypertekstkoppelingen naar andere websites :

Deze website kan links naar andere websites bevatten.

Camping Les Prades kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de lay-out of de inhoud die wordt weergegeven of wordt verkregen via deze hypertekstkoppelingen.

Verantwoordelijkheid van de camping Les Prades :

De camping wijst alle verantwoordelijkheid af voor mogelijke onjuistheden of weglatingen met betrekking tot de informatie die op haar website aanwezig is.

De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de moeilijkheden die zich voordoen tijdens de toegang tot zijn website of voor communicatiefouten.

Toepasselijk recht :

Deze voorwaarden worden beheerst door de franse wetgeving.

De franse rechtbanken zijn de enige die bevoegd zijn om kennis te nemen van elk geschil dat direct of indirect verband houdt met de toegang tot deze website of het gebruik ervan.